Unia Europejska
Windows from Poland
Fenster aus Polen
Finestre dalla Polonia

Innowacyjna Gospodarka

 
Falknowo, dn. 29.08.2011r.
 
Firma Amex-Bączek obecnie rozpoczęła realizację kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
 
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
 
Falknowo, dn. 24.05.2011r.
 
Pragniemy poinformować, że firma Amex-Bączek jest w trakcie realizowania projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: "Wdrożenie systemu B2B drogą wzrostu efektywności współpracy PPHU "Amex-Bączek" K.Bączek Spółka Jawna z kluczowymi partnerami firmy".
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 

            
Amex-Bączek okna Iława
"AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
© 2022 "AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K. | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Windows Poland | Fenster Polen | Finestre Polonia