Windows from Poland
Fenster aus Polen
Finestre dalla Polonia

Oddymianie i napowietrzanie

Statystyki są jednoznaczne: niebezpieczeństwo zatrucia się gazami powstającymi podczas pożaru jest znacznie większe niż bezpośrednie działanie ognia.

Grawitacyjny system oddymiania

Grawitacyjne systemy oddymiania są kluczowym elementem zabezpieczania budynków na wypadek powstania pożaru. Skuteczne usuwanie z obiektu gazów oraz ciepła powstających na skutek pojawienia się ognia, przesądza o bezpieczeństwie zarówno znajdujących się wewnątrz osób, jak również strażaków prowadzących działania gaśnicze.

Głównymi elementami grawitacyjnych systemów oddymiania są:

 • otwory napowietrzające zapewniają napływ powietrza kompensacyjnego
 • spełniające normę PN-EN 12101-2 klapy dymowe odprowadzają gaz i ciepło na zewnątrz budynku
 • elementy do automatycznego lub ręcznego sterowania otworami napowietrzającymi i klapami dymowymi dają gwarancję odpowiednio szybkiej i skutecznej reakcji na zagrożenie
Centrala sterująca
centrala sterująca
Mechanizmy otwierające
mechanizmy otwierające
Otwory napowietrzające
otwory napowietrzające
Klapy dymowe
klapy dymowe

Pionowe klapy dymowe otwierane na zewnątrz

pionowa klapa dymowa otwierana na zewnątrz - rozwierna
pionowa klapa dymowa otwierana na zewnątrz - uchylna
pionowa klapa dymowa otwierana na zewnątrz - wychylna

Pionowe klapy dymowe otwierane do wewnątrz

pionowa klapa dymowa otwierana do wewnątrz - rozwierna
pionowa klapa dymowa otwierana do wewnątrz - uchylna
pionowa klapa dymowa otwierana do wewnątrz - wychylna

Mechanizmy otwierające

Klapy dymowe mogą być wyposażone w siłowniki elektryczne (łańcuchowe lub trzpieniowe) albo pneumatyczne. Zarówno siłowniki łańcuchowe, jak i trzpieniowe mogą pracować jako pojedyncze urządzenia oraz w układzie tandem z pełną synchronizacją. Z kolei siłowniki pneumatyczne stosowane są głównie tam, gdzie konieczne jest niezawodne działanie klapy w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Główne cechy siłowników elektrycznych:

 • siłowniki łańcuchowe - o sile od 350N do 700N oraz o wysuwach od 300 do 1000 mm
 • siłowniki trzpieniowe - o sile od 400 do 1200N oraz o wysuwach od 300 do 800 mm
Szafa AFG-2004 sterująca grawitacyjnym systemem oddymiania

Szafa sterująca AFG-2004

Centrala przesyła energię elektryczną 24 VDC do:

 • napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu)
 • zatrzasków elektromagnetycznych (elektrowyzwalaczy) klap pneumatycznych lub klap wentylacji ppoż. wyposażonych w elektrowyzwalacz
 • siłowników klap wentylacji ppoż.
 • napędów drzwi napowietrzających
 • napędów kurtyn dymowych
 • styczników wentylatorów napowietrzających i oddymiających
Centrale AFG wyposażone są w niezależne źródło zasilania, dzięki czemu brak zasilania, częsty w sytuacji pożaru, nie stanowi przeszkody dla uruchomienia systemu oddymiania.

Mają także funkcje zwiększające komfort ich użytkowania, np. alarm w przypadku zakłócenia, regulację czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu, wskaźnik upływu czasu do terminu przeglądów konserwacyjnych i serwisowych.

Dodatkowe funkcje central zapewnia zastosowanie modułów wspomagających.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Skontaktuj się!

Znajdź salon!

Zostań Dealerem!

Zadzwoń do nas!

Poznaj nas lepiej!

Sprawdź ofertę!