Unia Europejska
Windows from Poland
Fenster aus Polen
Finestre dalla Polonia

Oddymianie i napowietrzanie

SYSTEM ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA

Systemy oddymiania są dziś jednym z kluczowych elementów systemu zabezpieczeń budynków, w których mogą przebywać ludzie. Skuteczne usuwanie dymu z obiektu, w którym pojawia się pożar, przesądza o bezpieczeństwie jego użytkowników i zgromadzonego w nim mienia, a także o bezpieczeństwa strażaków prowadzących działania gaśnicze.
Statystyki są jednoznaczne: niebezpieczeństwo zatrucia gazami powstającymi podczas pożaru jest znacznie groźniejsze niż bezpośrednie działanie ognia.

GRAWITACYJNY SYSTEM ODDYMIANIA | ELEMENTY

Klapy dymowe spełniające wymagania normy wyrobu PN-EN 12101-2

 • klapy do zabudowy w dachach oraz świetlikach dachowych
 • klapy (okna) do zabudowy w pionowych ścianach osłonowych

Otwory napowietrzające, zapewniające napływ powietrza kompensacyjnego

 • okna napowietrzające
 • drzwi napowietrzające

Elementy sterujące

 • centrale sterująca elementami mechaniki w klapach oddymiających i otworach napowietrzających
 • elementy wyzwalające (czujniki dymu, ręczne przyciski oddymiania)
esco nrwg centrale sterujace  centrale sterujące
esco nrwg mechanizmy otwierajace  mechanizmy otwierające
esco nrwg otwory napowietrzajace  otwory napowietrzające
esco nrwg klapy dymowe  klapy dymowe

KLAPY DYMOWE

Klapy dymowe, rozumiane jako połączenie uchylnego skrzydła oraz mechanizmu siłownika, są kluczowym elementem systemu oddymiania, zaprojektowanym z myślą o pracy w trudnych warunkach.

Ponieważ elementy te znajdują się w górnej części budynku, muszą się charakteryzować nie tylko dużą odpornością na czynniki fizyczne i chemiczne towarzyszące ewentualnemu pożarowi, ale również – niezawodnością również przy obciążeniu śniegiem i wiatrem.

Klapy dymowe mogą mieć formę pionowych lub poziomych (połaciowych) okien oddymiających. Odmianą klap pionowych są okna lamelowe, o interesującej konstrukcji i bardzo dobrych parametrach oddymiania.

PIONOWE KLAPY DYMOWE | OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

Pionowa klapa dymowa rozwierna otwierana na zewnątrz
Klapa dymowa pionowa - rozwierna otwierana na zewnątrz
Pionowa klapa dymowa uchylna otwierana na zewnątrz
Klapa dymowa pionowa - uchylna otwierana na zewnątrz
Pionowa klapa dymowa wychylna otwierana na zewnątrz
Klapa dymowa pionowa - wychylna otwierana na zewnątrz

PIONOWE KLAPY DYMOWE | OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

Pionowa klapa dymowa rozwierna otwierana do wewnątrz
Klapa dymowa pionowa - rozwierna otwierana do wewnątrz
Pionowa klapa dymowa uchylna otwierana do wewnątrz
Klapa dymowa pionowa - uchylna otwierana do wewnątrz
Pionowa klapa dymowa wychylna otwierana do wewnątrz
Klapa dymowa pionowa - wychylna otwierana do wewnątrz

MECHANIZMY OTWIERAJĄCE

W systemie oddymiania esco NRWG otwory napowietrzające i klapy dymowe otwierane są za pomocą siłowników sterowanych przez systemową centralkę sterującą.

W zależności od wymaganych funkcji, stosowane są siłowniki elektromechaniczne:

 • • trzpieniowe –SM (dostępne jako pojedyncze lub podwójne w układzie tandem)
 • •łańcuchowe –KM (dostępne jako pojedyncze, podwójne w układzie tanem, lub jako wyposażone w siłownik ryglujący)
 • • ramieniowe –BS (dostępne jako pojedyncze, do pracy równoległej do 4 siłowników, lub jako wyposażone w siłownik ryglujący) albo
 • • siłowniki o napędzie pneumatycznym - PN (stosowane w miejscach, gdzie wymagania są ekstremalne).

Zarówno siłowniki łańcuchowe, jak i trzpieniowe mogą pracować jako pojedyncze urządzenia oraz w układzie podwójnym, z pełną synchronizacją. Mogą być również wyposażone w dodatkowe moduły, zapewniające maksymalną szczelność klapy.

OTWORY NAPOWIETRZAJĄCE

Drzwi dwuskrzydłowe służące komunikacji, ewakuacji, a jednocześnie – pełniące funkcję otworu napowietrzającego.

Gdy konieczne jest napowietrzanie (dostarczenie świeżego powietrza), okucie na skrzydle biernym odryglowywane jest za pomocą siłownika liniowego. Uruchomienie siłowników otwierających skrzydła następuje po odryglowaniu okuć przeciwpanicznych.

W normalnej komunikacji okucia przeciwpaniczne działają niezależnie od siłownika liniowego, po stronie zewnętrznej drzwi mogą być wyposażone w klamkę lub gałkę.

SZAFA STERUJĄCA

Szafa sterująca esco NRWG

Centrala AFG-2004 przesyła energię elektryczną 24 VDC do:

 • napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu),
 • zatrzasków elektromagnetycznych (elektrowyzwalaczy) klap pneumatycznych lub klap wentylacji ppoz. wyposażonych w elektrowyzwalacz,
 • siłowników klap wentylacji ppoż.,
 • napędów drzwi napowietrzających,
 • napędów kurtyn dymowych,
 • styczników wentylatorów napowietrzających i oddymiających.

Centrale AFG są wyposażone w niezależne źródło zasilania, dzięki czemu brak zasilania, częsty w sytuacji pożaru, nie stanowi przeszkody dla uruchomienia systemu oddymiania.

Mają także funkcje zwiększające komfort ich użytkowania, np. alarm w przypadku zakłócenia, regulację czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu, wskaźnik upływu czasu do terminu przeglądów konserwacyjnych i serwisowych.

Dodatkowe funkcje central zapewnia zastosowanie modułów wspomagających.

            
Amex-Bączek okna Iława
"AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
© 2022 "AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K. | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Windows Poland | Fenster Polen | Finestre Polonia