Unia Europejska
Windows from Poland
Fenster aus Polen
Finestre dalla Polonia

Inteligentny Rozwój

 

Falknowo, 20.10.2016 r.

 

Beneficjent PPHU "AMEX-BĄCZEK" K. BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2.

Cele projektu: realizacja inwestycji technologicznej mającej na celu wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+ oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonej w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów z gamy TERMIC+

 

Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie wyników prac B+R,

  • wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy produktów TERMIC +,

  • wzrost przychodów ze sprzedaży,

  • wdrożenie rozwiązań proekologicznych

 

Wartość projektu : 9 361 930,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 5 236 758,00 PLN


Projekt realizowany w okresie: 18.10.2016 – 31.12.2017.

 

Falknowo, 18.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn.„Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, PPHU "AMEX-BĄCZEK" K. BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór Generalnego Wykonawcy budowy następujących elementów projektu:

 

1) Hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurową i socjalną – 1 szt.
2) Droga dojazdowa – 1 szt.

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 02.12.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany

 

Falknowo, 13.12.2016 r.

Informacja o wynikach postępowania

 

W związku z realizacją projektu pn.„Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, PPHU "AMEX-BĄCZEK" K.BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 18.11.2016 na Generalnego Wykonawcę budowy następujących elementów projektu:

 

1) Hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurową i socjalną – 1 szt.
2) Droga dojazdowa – 1 szt.

 

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert wybrana została oferta firmy:

 

LARGO HALE Sp. z o.o.
ul. Azaliowa 17
80-177 Gdańsk
NIP: 584 266 60 15

 

Falknowo, 31.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn.Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,  PPHU "AMEX-BĄCZEK" K.BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego o szacowanej wartości powyżej 209 000,00 euro netto na zakup następujących elementów projektu:

 

1) Centrum tnące – 1 szt.

2) Centrum obróbcze – 2 szt.

3) Linia zgrzewająco-czyszcząca – 2 szt.

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 02.03.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Falknowo, 21.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Wzwiązku z realizacją projektu pn.„Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,  w imieniu PPHU "AMEX-BĄCZEK" K.BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 31.01.2017 na zakup następujących elementów projektu:

 

1) Centrum tnące – 1 szt.

2) Centrum obróbcze – 2 szt.

3) Linia zgrzewająco-czyszcząca – 2 szt.

 

po rozpatrzeniu wszystkich ofert wybrana została oferta firmy:

 

Elumatec Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10

62-300 Września

NIP: 951-00-56-228

 

Falknowo, 06.06.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn.Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,  PPHU "AMEX-BĄCZEK" K.BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu:

 

1) Program sterujący do obsługi produkcji – 1 sztuka

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 13.06.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Falknowo, 29.06.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu pn.„Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,  w imieniu PPHU "AMEX-BĄCZEK" K.BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 06.06.2017 r. na zakup następujących elementów projektu:

 

1) Program sterujący do obsługi produkcji – 1 sztuka

 

po rozpatrzeniu wszystkich ofert wybrana została oferta firmy:

 

Sadowski Software Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Piłsudskiego 81A

86-300 Grudziądz

NIP: 876-246-02-82


            
Amex-Bączek okna Iława
"AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
© 2022 "AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K. | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Windows Poland | Fenster Polen | Finestre Polonia