Amex-Baczek English Portfolio

 
Falknowo, dn. 29.08.2011r.
 
Firma Amex-Bączek obecnie rozpoczęła realizację kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
 
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 

Falknowo, 20.10.2016 r.

 

Beneficjent PPHU "AMEX-BĄCZEK" K. BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2.


Współpraca godna polecenia