Unia Europejska
Windows from Poland
Fenster aus Polen
Finestre dalla Polonia

fundusze europejskie inteligentny rozwoj
 

Falknowo, 07.12.2021 r.

 

Beneficjent

"AMEX - BĄCZEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie autorskiej technologii produkcji aluminiowego systemu tarasowego typu HST

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej,

polegającej na wdrożeniu nowej innowacyjnej technologii

oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji udoskonalonego produktu w zakładzie Wnioskodawcy.

Wartość projektu:  2 995 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 797 000,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 2021.06.01 - 2022.12.31

 

Falknowo, 20.10.2016 r.

 

Beneficjent PPHU "AMEX-BĄCZEK" K. BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2.


 
Falknowo, dn. 29.08.2011r.
 
Firma Amex-Bączek obecnie rozpoczęła realizację kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
 
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

            
Amex-Bączek okna Iława
"AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
© 2022 "AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K. | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Windows Poland | Fenster Polen | Finestre Polonia