Windows from Poland
Fenster aus Polen
Finestre dalla Polonia

 
Falknowo, dn. 29.08.2011r.
 
Firma Amex-Bączek obecnie rozpoczęła realizację kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
 
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 

Falknowo, 20.10.2016 r.

 

Beneficjent PPHU "AMEX-BĄCZEK" K. BĄCZEK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie nowej technologii produkcji okien PVC z gamy TERMIC+”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2.


            
Amex-Bączek okna Iława
"AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
sekretariat@amex-baczek.pl
amex-baczek.pl
© 2021 "AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K. | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Windows Poland | Fenster Polen | Finestre Polonia