Windows from Poland
Fenster aus Polen
Finestre dalla Polonia

Blog

Wymień okna, drzwi i bramy garażowe z dofinansowanie Czyste Powietrze

Wymień okna, drzwi i bramy garażowe z dofinansowaniem Czyste Powietrze

Jeżeli jesteś właścicielem / współwłaścicielem domu lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, przysługuje Ci dofinansowanie na demontaż starych okien, drzwi zewnętrznych, a także drzwi / bram garażowych oraz wymianę tej stolarki na nową. Mowa o programie Czyste Powietrze, w ramach którego do wyboru są trzy warianty wsparcia: w zależności od tego, jakie dochody generuje Twoje gospodarstwo domowe. Szczegóły w artykule.

Spis treści

Dla kogo jest program Czyste Powietrze?

Cytując Ministerstwo Klimatu i Środowiska, program Czyste Powietrze skierowany jest do „właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą”. Przekładając to na bardziej przyjazny język: musisz być właścicielem / współwłaścicielem domu lub części domu.

Wróc do góry

Czyste Powietrze – na co jest dofinansowanie?

Głównym celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (smogu) poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany będzie do 2030 roku, a na jego cel przeznaczone zostały łącznie 103 miliardy zł. Program podzielony został na trzy progi dochodowe beneficjentów. Szczegóły każdego progu opisujemy poniżej, a w skrócie wygląda to następująco: w każdym przypadku najwyższe dofinansowanie otrzymamy wtedy, gdy zdecydujemy się jednocześnie wymienić nieefektywne źródło ciepła oraz zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną. Z kolei najniższa kwota dofinansowania przysługuje tym beneficjentom, którzy nie zamierzają wymieniać źródła ciepła. W tym przypadku, środki pozyskane w ramach Programu można przeznaczyć na jedno bądź kilka z wymienionych poniżej zadań (ważne: poniższe zadania można zrealizować jako dodatkowe zadanie w każdym wariancie programu Czyste Powietrze):

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • przegrody budowlane, okna, drzwi zewnętrzne, drzwi / bramy garażowe
 • dokumentację dotyczącą wymienionych zadań: audyt energetyczny, dokumentacje projektowe, ekspertyzy

Wróc do góry

Czyste Powietrze – wariant I

Wariant I programu Czyste Powietrze przeznaczony jest dla tych właścicieli i współwłaścicieli domów, którzy zarabiają najwięcej. Ich roczny dochód (lub suma różnych dochodów) nie może przekroczyć 100 tys. zł. Do wyboru są trzy opcje dofinansowania:

 1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 tys. zł – jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 tys. zł – dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

 1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo zakup i montaż kotłowni gazowej.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 tys. zł – jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 tys. zł – dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

 1. Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 tys. zł

Czyste Powietrze – wariant II

Drugi próg programu Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów lub części domów, których miesięczny dochód nie przekracza 1564 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) i 2189 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Jeżeli natomiast osoba ubiegająca się o dofinansowanie prowadzi działalność gospodarczą, jej roczny przychód nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym wariancie do wyboru są dwie opcje dofinansowania:

 

 1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż kotłowni gazowej

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 tys. zł – jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 tys. zł – dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:

 • 42 tys. zł – jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 47 tys. zł – dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

 1. Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 15 000 zł
 • 25 000 zł - dla dotacji z prefinansowaniem

Czyste Powietrze – wariant III

Trzeci próg programu Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów lub części domów, którzy zarabiają najmniej. W tym przypadku przeciętny miesięczny dochód członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dotację nie może przekroczyć 900 zł (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) i 1260 zł (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. W przypadku, gdy beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, jego roczny przychód nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W trzecim wariancie Programu do wyboru są dwie opcje wsparcia:

 

 1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż kotłowni gazowej

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 tys. zł – jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 tys. zł – dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:

 • 70 tys. zł – jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 79 tys. zł – dla przedsięwzięć z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

 1. Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 30 000 zł
 • 40 000 zł - dla dotacji z prefinansowaniem

Czyste Powietrze – jaką stolarkę wybrać?

Jeżeli nie chcesz wymieniać nieefektywnego źródła ciepła czy montować mikroinstalacji fotowoltaicznej, możesz skorzystać tylko z dotacji na demontaż i wymianę na nowe okien, drzwi zewnętrznych oraz drzwi / bram garażowych. Przysługuje Ci na ten cel wsparcie od 10 tys. zł do nawet 40 tys. zł – im mniej zarabiasz, tym wyższe dofinansowanie Ci przysługuje.

Jaką więc stolarkę wybrać? Przede wszystkim musi ona spełniać obowiązujące od stycznia 2021 r. wymogi budowlane odnośnie izolacyjności termicznej. Dla przykładu, w przypadku okien PVC, współczynnik przenikalności cieplnej Uw nie może przekroczyć 0,9 W/m2K. Oferowane przez nas systemy okienno-drzwiowe bez problemu spełniają aktualne wymogi. My proponujemy ciepłe i szczelne okna plastikowe V-LINE 82, wypełnione twardą pianką PUR drzwi do domu PREMIUM DOORS oraz nowoczesne  bramy garażowe segmentowe marki Wiśniowski. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą AMEX-BĄCZEK.

Wróc do góry

Czyste Powietrze – dokumenty i formularze

Program Czyste Powietrze realizowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wszystkie szczegóły, dokumenty i formularze dostępne są na dedykowanej temu Programowi stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze.

Wróc do góry

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Skontaktuj się!

Znajdź salon!

Zostań Dealerem!

Zadzwoń do nas!

Poznaj nas lepiej!

Sprawdź ofertę!