Amex-Baczek English Portfolio

Wspieramy integrację mieszkańców sołectwa Babięty Wielkie


Rada Sołecka na czele z nowym sołtysem panem Adamem Skorupskim, przygotowują imprezę integracyjną dla mieszkańców Babięt Wielkich i Babięt Małych. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego pozytywnie rozpatrzyliśmy prośbę sołectwa i dofinansowaliśmy organizowany niebawem Festyn Rodzinny.
 
- Sołtys wsi Babięty Wielkie i Babięty Małe zwraca się z prośbą do Zarządu „AMEX-BĄCZEK” o przyznanie naszemu sołectwu dofinansowania w celu przeprowadzenia działań, które doprowadzą do integracji społeczeństwa. Obydwie miejscowości tworzą jedno sołectwo, które potrzebuje scalania i wspólnego spędzania czasu - czytamy w piśmie otrzymanym od pana sołtysa.
 
Dalej czytamy, że pan Adam pełni funkcję sołtysa Babięt Wielkich od marca tego roku. Wspólnie z Radą Sołecką planuje zorganizować mieszkańcom obu wsi imprezę integracyjną - Festyn Rodzinny.
 
- Niestety z braku środków finansowych nie jesteśmy w stanie zrealizować naszych planów - czytamy.
 
Zarząd Amex-Bączek pozytywnie rozpatrzył prośbę sołectwa i dofinansował przedsięwzięcie mieszkańców gminy Susz, na terenie której mieści się nasza fabryka i główna siedziba firmy.
 

Współpraca godna polecenia

"AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz
tel. +48 89 648 69 03
NIP: 744 14 85 088 REGON: 510815144
Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S. A.
PLN 61 1750 1354 0000 0000 0638 6962
EURO PL 56 1750 1354 0000 0000 0633 3702
SWIFT: RCBWPLPW
© 2019 "AMEX-BĄCZEK" SP. Z O. O. SP. K. | Wszelkie prawa zastrzeżone.