Unia Europejska
Windows from Poland
Fenster aus Polen
Finestre dalla Polonia
Wspieramy integrację mieszkańców sołectwa Babięty Wielkie

Wspieramy integrację mieszkańców sołectwa Babięty Wielkie


Rada Sołecka na czele z nowym sołtysem panem Adamem Skorupskim, przygotowują imprezę integracyjną dla mieszkańców Babięt Wielkich i Babięt Małych. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego pozytywnie rozpatrzyliśmy prośbę sołectwa i dofinansowaliśmy organizowany niebawem Festyn Rodzinny.
 
- Sołtys wsi Babięty Wielkie i Babięty Małe zwraca się z prośbą do Zarządu „AMEX-BĄCZEK” o przyznanie naszemu sołectwu dofinansowania w celu przeprowadzenia działań, które doprowadzą do integracji społeczeństwa. Obydwie miejscowości tworzą jedno sołectwo, które potrzebuje scalania i wspólnego spędzania czasu - czytamy w piśmie otrzymanym od pana sołtysa.
 
Dalej czytamy, że pan Adam pełni funkcję sołtysa Babięt Wielkich od marca tego roku. Wspólnie z Radą Sołecką planuje zorganizować mieszkańcom obu wsi imprezę integracyjną - Festyn Rodzinny.
 
- Niestety z braku środków finansowych nie jesteśmy w stanie zrealizować naszych planów - czytamy.
 
Zarząd Amex-Bączek pozytywnie rozpatrzył prośbę sołectwa i dofinansował przedsięwzięcie mieszkańców gminy Susz, na terenie której mieści się nasza fabryka i główna siedziba firmy.