Unia Europejska
Windows from Poland
Fenster aus Polen
Finestre dalla Polonia
PORADNIK: Czyszczenie i pielęgnacja okien PVC

PORADNIK: Czyszczenie i pielęgnacja okien PVC


Profile, z których produkuje się okna PVC, wytwarzane są z odpornego na warunki atmosferyczne, łatwego w utrzymaniu czystości surowca. Dzięki właściwemu czyszczeniu i pielęgnacji będą Państwo zadowoleni ze swoich okien, które pozostaną przez długi czas estetyczne i będą przez wiele lat sprawne. Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń RAL we współpracy z producentem profili VEKA.
 
Utrzymanie wysokiej jakości okien wymaga przestrzegania kilku wskazówek dotyczących czyszczenia powierzchni profili. Wskazówki te obowiązują zarówno dla białych, jak również dla kolorowych okien PVC. Prosimy także o przestrzeganie instrukcji pielęgnacji, które zostały wręczone przy kupnie lub po montażu okna.

FOLIĘ OCHRONNĄ NALEŻY USUNĄĆ BEZPOŚREDNIO PO WBUDOWANIU OKNA
 
Zadaniem folii ochronnej jest zabezpieczenie okna przed uszkodzeniami. Jej okres trwałości jest przewidziany tylko na czas produkcji okna i jego wbudowania. Folię ochronną należy usunąć natychmiast po zamontowaniu okna! Im dłużej profile z folią ochronną są poddawane ekspozycji promieniowania słonecznego, tym trudniej będzie tę folię usunąć, aż do momentu w którym usunięcie nie będzie już możliwe.
 
Wpływy środowiska w powiązaniu z niedostatecznym lub wręcz brakiem czyszczenia mogą być przyczyną trwałych uszkodzeń powierzchni profili (np.żółte zabarwienie białych profili). Wpływy środowiska to przykładowo pyłki kwiatowe, a szczególnie w pobliżu torowisk cząsteczki rdzy, smoły lub żelaza, jak również pyły przemysłowe, sadza i nawozy sztuczne z zawartościążelaza.
 
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ PO MONTAŻU
 
Mimo starannego montażu na powierzchniach profili mogą wystąpić resztki zaprawy, pianki montażowej, kleju itp. Większość pozostałości można usunąć z białych ościeżnic przestrzegając poniższych wskazówek. W przypadku ościeżnic oklejonych folią jest to możliwe z pewnymi ograniczeniami, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia folii, a tym samym kolorowej powierzchni.
 
Usuwanie pozostałości cementu, kleju do płytek ceramicznych, tynku mineralnego i farby fasadowej jest możliwe przy białych, jak i kolorowych oknach. Należy wówczas postępować według poniższych punktów:
 
 • powierzchnię spłukać ciepłą wodą, umyć mydłem o neutralnym odczynie pH
 • zanieczyszczone miejsce namoczyć przez około 5 minut i wielokrotnie spryskać ciepłą wodą
 • następnie zanieczyszczenia usunąć z okna miękką szczotką i ponownie spłukać ciepłą wodą
 
Usuwanie pozostałości pianki PU, materiału uszczelniającego i różnych tynków na bazie sztucznej żywicy, możliwe w przypadku białych okien bez okleiny a przy kolorowych oknach możliwe tylko z pewnymi ograniczeniami według poniższych wskazówek:
 
 • ostrożnie ściągnąć zanieczyszczenia półtwardą szpachlą
 • przetrzeć wilgotną szmatką
 
Pozostałości kleju na szybach ostrożnie zdrapaćżyletką przyłożoną pod ostrym kątem.
 
REGULARNE CZYSZCZENIE
 
Okna PVC wymagają regularnego czyszczenia, jednak najpóźniej przy widocznych zabrudzeniach. Zazwyczaj do czyszczenia zabrudzeń spowodowanych pyłem i deszczem gładkich, nieporowatych i higienicznych powierzchni wystarcza słaby roztwór środka do zmywania z ciepłą wodą i miękką szmatką. W razie trudnych do usunięcia zanieczyszczeń konieczne jest wielokrotne czyszczenie środkami dla gospodarstw domowych - ogólnie dostępnymi na rynku - zawierającymi tensydy. W przypadku okien kolorowych muszą one posiadać jednoznaczne dopuszczenie do powierzchni „akrylowych”.
 
DALSZE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
 
Środki czyszczące mogą różnie oddziaływać na profile PVC. W związku z tym, prosimy o mycie tylko czystą wodą lub mydłem o neutralnym odczynie pH. Ponadto należy stosować tylko środki posiadające atest specjalistycznego zakładu.

Także zanieczyszczenia nie spowodowane naturalnym wpływem atmosferycznym należy niezwłocznie usuwać - przykładowo przy kontakcie z kremem do opalania niezwłocznie oczyścić powierzchnię.
Dla pewności i dobrych rezultatów warto stosować specjalne środki pielęgnacyjne zalecane przez dostawcę okien.

Szczegółowych informacji o odporności profili okiennych z tworzywa sztucznego na działanie substancji chemicznych udziela producent okien.
 
DOBRA RADA!
 
Ramy okienne wraz z uszczelkami należy umyć czystą wodą! Jeżeli na ramie pozostanie mieszanina złożona z zanieczyszczeń, środka czyszczącego i wody, to woda odparuje i pozostałe substancje mogą reagować z powierzchnią.
 
Nie wszystkie produkty oferowane do czyszczenia tworzywa sztucznego są w rzeczywistości odpowiednie. Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek:
 
Odpowiednie środki do czyszczenia to przykładowo:
 • Płyn do zmywania naczyń
 • Łagodny, neutralny środek uniwersalny
 • Środek oferowany przez producenta okien
 • Bezalkoholowy środek do mycia okien
 • Czysta woda
Nie zaleca się do stosowania:
 • Środków niszczących powierzchnię tj. szorujących lub chemicznych: rozcieńczalniki nitro, benzyna, kwas octowy, zmywacz do paznokci, alkohol i tym podobne (Uwaga! Nie mogą także stanowić składnika środka czyszczącego)
 • Środków czyszczących z aromatem pomarańczowym lub cytrynowym
 • Środków zawierających amoniak; wodę amoniakalną
 • Środków zawierających siarkę (środki do czyszczenia płytek ceramicznych)
 • Środków zawierających piasek i składniki szlifujące
 • Środków pomocniczych takich, jak gąbka do szorowania lub wełna stalowa, środki do czyszczenia garnków